Rätt grund

Förmågan att analysera uppgifter och utvärdera insatser kommer avgöra slaget ute på marknaden. När fokus läggs på att göra rätt saker till rätt pris med rätt personal för rätt kunder kommer konkurrenterna ligga ett steg efter. Alltid.

Vanliga utmaningar i tillväxtföretag:

 • Bristande kunskap om kunder och vilka kunder som skapar störst värde
 • Bristande kunskap om marknaden man agerar på
 • Bristande kunskap om konkurrenters erbjudande och affärsprocesser
 • Svårigheter i att kunna kommunicera vilket faktiskt kundvärde man levererar till kunder och kundens kunder
 • Skapa strategier som hela säljorganisationen ställer sig bakom
 • Säkerställa ett utifrån in perspektiv på försäljning och kommunikationen
 • Skapa relevanta och engagerande mål som hela organisationen ställer sig bakom.

Hur hjälper vi er?

Luminous upprättar ett team som tillsammans med er skapar strategin för kundresan.

 • Vi definierar företagets långsiktiga målsättningar och identifierar kritiska framgångsfaktorer
 • Vi analyserar kund- och säljdata för att skapa insikt i vem kunden egentligen är
 • Vi definierar även utifrån analysen kund- och affärsvärden som skapar effekt
 • Vi effektiviserar kommunikations-, försäljnings, och kundvårdsprocesser
 • Vi skapar synergieffekter mellan kommunikations-, försäljnings- och kundvårdsaktiviteter 

Vill du veta mer? Kontakta oss på 076-317 59 56 eller skriv ett mail till jens.leire@luminoussweden.se så tar vi en kopp kaffe och pratar Power to Grow!