Växtkraft istället för växtvärk

Små företag som växer sig stora och stora företag som blir större drabbas inte sällan av växtvärk. De företag som däremot lyckas koordinera försäljning och kommunikation med att hitta balans mellan kundnytta och affärsvärde gödslar sina blomstrande tillväxtföretag istället med växtkraft.

Det är inte längre självklart att en välutvecklad produkt garanterar överlevnad och framgång. Konkurrenterna har sedan länge liknande produkter. Kanske är de till och med bättre. Men i vetskap om att affärer genomförs mellan människor och inte mellan produkter är det kundprocessen och relationshanteringen som avgör. De företag som väljer att utveckla affärsprocesserna kommer att lyckas bättre i det långa loppet. Det är vad Luminous kallar Power to Grow™.

Vanliga utmaningar i tillväxtföretag

 • Bristande samsyn mellan försäljning och marknad.
 • Vag eller obefintlig koppling mellan övergripande och individuella mål.
 • Låg kunskap om målgrupp och marknad.
 • Målsättningarna stöds inte av affärskommunikation.
 • Säljarna agerar ordermottagare och/eller produktsäljare hellre än analytiska problemlösare.
 • Fokus läggs på nykundsförsäljning snarare än kundvård, kundutveckling och lojalitetsskapande aktiviteter
 • Otydliga direktiv på grund av bristande eller utebliven uppföljning och utvärdering.

Hur hjälper vi er?

Power to Grow™ genomlyser kundresan ur tre olika arbetssteg – rätt grund, rätt mål och rätt styrning. Tre taktfasta steg för att kunna besvara följande frågor:

 • Hur HITTAR vi kunder?
 • Hur VINNER vi kunder?
 • Hur VÅRDAR vi kunder?
 • Hur UTVECKLAR vi kunder?

Kundresan – Hitta – Vinna – Vårda – Utveckla – skalas sedan ned i sälj- och kommunikationsprocesser som integreras till aktiviteter i verksamheten. Organisationen kan då fokusera mer på resan än på slutdestinationen och får stöd till att:

 • Reda ut individuella och företagsspecifika målsättningar för att skapa en målfokuserad och attraktiv säljkultur. I hela företaget.
 • Analysera kund- och säljdata så att insikt om kundvärde och lönsamhet skapas
 • Säkerställa att rätt produkt når rätt målgrupp på rätt marknad
 • Ta fram kontaktpunkter, kundbehov och slutanvändarens behov
 • Kartlägga rätt sälj- och kommunikationsaktiviteter
 • Utnyttja kundinsikten för att skapa försäljning i alla led


Vill du veta mer? Kontakta oss på 076-317 59 56 eller skriv ett mail till jens.leire@luminoussweden.se så tar vi en kopp kaffe och pratar Power to Grow!