Rätt mål

Vill du inte gå i gamla fotspår krävs en förändring. Du behöver göra något annorlunda, göra något mer eller göra något bättre. Alla affärsdrivande företag har som syfte att uppnå ett resultat. Att nå ett mål. Det kan vara ett mål för verksamheten, för organisationen eller för individen. Gemensamt för målen är att de kräver en insats för att nå resultat. Alltså att gå från ord till handling.

 Vanliga utmaningar i tillväxtföretag:

  • Marknads- och säljavdelningar har olika målsättningar
  • Målsättningarna är för övergripande och den operativa verksamheten kan inte ta de till sig
  • Målen är inte relevanta
  • Mäter effekt istället för effektivitet.
  • Målen följs inte upp

Hur hjälper Luminous kunden?

Vi  upprättar ett engagerande och målfokuserat synsätt som gör att:

  • Organisationen fokuserar på det som är relevant för kundresan
  • Organisationen förstår och ser sitt bidrag i förhållande till de övergripande målen
  • Organisationen motiveras och entusiasmeras av tydliga mål och direktiv
  • Organisationen följs upp, utvärderas och utvecklas i rätt riktning
  • Organisationen har mål som strävar åt samma håll

Vill du veta mer? Kontakta oss på 076-317 59 56 eller skriv ett mail till jens.leire@luminoussweden.se så tar vi en kopp kaffe och pratar Power to Grow!